Állások keresése - igazgató - Túrkeve Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Túrkeve Város Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola
5420 Túrkeve, József Attila u. 23.

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.08.01.-2015.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5420 Túrkeve, József Attila út 23.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga,

§         pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket részletező vezetési program, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tereminé Hanász Judit, oktatási referens nyújt, a 56/554-124 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Túrkeve Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1656/1/2010, valamint a munkakör megnevezését: igazgató . §         Postai úton, a pályázatnak a Túrkeve Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1656/1/2010, valamint a munkakör megnevezését: igazgató .

§         Személyesen: Túrkeve Város Önkormányzata,Cseh Sándor polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Túrkeve Város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.turkeve.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. február 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.