Állások keresése - Pedagógus - Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Igazgatótanácsa | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekPedagógus

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Igazgatótanácsa

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Igazgatótanácsa
D-B-M Mikrotérségi Ált. Isk., Gimn. és Szakisk. Harmónia Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Jókai utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, szervezi és ellenőrzi a szakmai tevékenységet, szakmai ügyekben képviseli a tagintézményt. A jogszabályoknak megfelelően végzi a tanügyigazgatási feladatokat. Ellátja és irányítja a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését a tagintézmény belső működési szabályzatának megfelelően. Szervezi és koordinálja, irányítja és ellenőrzi a tanítási-tanulási munkafolyamatokat. Közvetlenül szervezi, irányítja és ellenőrzi a tagintézmény dolgozóinak munkáját. Felel a tagintézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának működéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, főiskolai vagy egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, valamint a pedagógus szakvizsga (közoktatás vezetői),

§         A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. §-ában megfogalmazottak szerint - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a magasabb vezetői megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás.-Bűntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, Zeneművészeti szakképzettség,

§         Előnyt jelent hasonló művészeti oktatási intézmény területén szerzett vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz

§         Intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program

§         Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

§         Iskola végzettséget igazoló dokumentumok

§         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         A pályázó írásbeli nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         Nyilatkozat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában leírtaknak megfelelően az összeférhetetlenségről

§         Egy példányban kell benyújtani

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Petrovics Józsefné főigazgató nyújt, a 75/541-014 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Igazgatótanácsa címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2010, valamint a munkakör megnevezését: Pedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Igazgatótanácsa címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2010, valamint a munkakör megnevezését: Pedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási Közlöny, 2010. február-március

§         www.dunafoldvar.hu, 2010. február-március-április

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.