Állások keresése - építéshatósági ügyintéző - Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseképítéshatósági ügyintéző

Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala

építéshatósági ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.számú melléklet I/4. pont alapján I. besorolási osztályban építéshatósági ügyintézői munkakör

Ellátandó feladatok:

Munkaköri leírásban, valamint az osztályvezető által meghatározottak szerint végzi a jegyző hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági feladatok döntésre való szakmai előkészítését.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

építéshatósági ügyintéző

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a a 20/1992.(XII.17:) önkormányzati rendelet a köztisztviselők munkavégzésének, illetményének és egyéb juttatásainak szabályozásáról rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki szakképzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         közigazgatási versenyvizsga

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szentendrei István jegyző nyújt, a 78/312-983 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1668/2010., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1668/2010., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jegyző bírálja el, de a kinevezéshez a polgármester egyetértése szükséges. A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Kiskőrös Város Honlapja - 2010. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskoros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. február 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.