Állások keresése - intézményvezető - Berettyóújfalu Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Rákóczi utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 55. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, tanári végzettség és szakképzettség,

§         büntetlen előélet,

§         magyar állampolgárság,

§         legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

§         pedagógus szakvizsga,

§         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         legmagasabb iskolai végzettséget igazoló diploma másolatát,

§         pedagógus szakvizsgát igazoló dokumentum másolatát,

§         a pályázó szakmai önéletrajzát,

§         az intézmény vezetésére vonatkozó programot,

§         szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

§         a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalu Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1974/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalu Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1974/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

§         Berettyóújfalu Város hivatalos lapja és honlapja (Bihari Hírlap; www.berettyoujfalu.hu)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. február 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.