Állások keresése - általános iskolai igazgató - Méra Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekáltalános iskolai igazgató

Méra Község Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dayka Gábor Általános Iskola és Központi Konyha

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.08.01-től 2015.07.31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3871 Méra, Vasút út 24.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.tv-ben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994./VI.8./MKM. rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv-ben foglaltakra

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a pótlékok (magasabb vezetői, területi) vonatkozásában végrehajtási rendelete rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, általános iskolai pedagógus-munkakörök betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

§         legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         pedagógus szakvizsga

§         Kjt. szerinti általános alkalmazási feltételek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai életrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, önéletrajz, az előírt képesítéssel való rendelkezés és szakmai gyakorlat hiteles módon való igazolása, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező, elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak, adatkezelési hozzájárulás megadása

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Méra Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3871 Méra, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3539/2009., valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Méra Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3871 Méra, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3539/2009., valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai igazgató.

§         Személyesen: Méra Község Jegyzője, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3871 Méra, Fő út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a képviselő-testület dönt az elbírálási határidőn belül a 11/1994./VI.8./MKM. rendeletben és a 138/1992./X.8./Korm.rendeletben foglalt előzetes eljárás lefolytatása után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.meraonkormanyzat.hu - 2009. december 22.

§         Önkormányzat hirdetője - 2009. december 22.

§         általános iskola hirdetője - 2009. december 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. december 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.