Állások keresése - tagintézmény-igazgató (magasabb vezető) - Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Főigazgatója | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektagintézmény-igazgató (magasabb vezető)

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Főigazgatója

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola
Szeged-Móravárosi Tagintézménye

tagintézmény-igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. augusztus 01-től 2015. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 16-17. és a 18. §-a szerint meghatározottak,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         - pedagógus szakvizsga,- intézményvezetői szakképzettség, - intézményvezetői gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, a tagintézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget ill. szakképesítést, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Feketű Béla főigazgató nyújt, a 62/551-541 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Főigazgatója címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1304/2010, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-igazgató (magasabb vezető). §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Főigazgatója címére történő megküldésével (6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1304/2010, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-igazgató (magasabb vezető).

§         Személyesen: Forrainé Szűcs Magdolna, Csongrád megye, 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86. 115. iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési határidő lejártát követő 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         www.szegedvaros.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot három példányban kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sziszszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.