Állások keresése - INTÉZETIGAZGATÓ - Dunaújvárosi Főiskola | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekINTÉZETIGAZGATÓ

Dunaújvárosi Főiskola

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaújvárosi Főiskola
Központi Oktatási Intézet

INTÉZETIGAZGATÓ

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 1. A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hozzá tartozó szervezeti egységek vezetése és irányítása. Az intézet gazdálkodásának, szakmai munkájának és bevételszerző tevékenységének szervezése. Feladatát a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Rektor - részletes munkaköri leírásban - határozza meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         A pályázónak rendelkeznie kell az alábbi kompetenciákkal: a változásmenedzselés képessége, rugalmasság, menedzser szemlélet, az általa művelt szakterület átfogó ismerete, kiemelkedő szakmai, tudományos tevékenység, kapcsolatok.

§         A jelentkező legyen birtokában egyetemi vagy főiskolai oktatási tapasztalatoknak, egy világnyelv tárgyalóképes ismeretének. Az ideális pályázó jó kommunikációs, csoportmunka-szervezési és konfliktuskezelési készségek birtokában van, a vezetéshez szükséges emberi tulajdonságok jellemzik.

§         A pályázó feleljen meg a Dunaújvárosi Főiskola főiskolai tanárai vagy főiskolai docensei számára a Foglalkoztatási Követelményrendszerében előírt követelményeknek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázat részletes tartalmát a Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó részéből és a "Hatásfok 2010" projekt dokumentációjából ismerheti meg a pályázó, amelyet a Dunaújvárosi Főiskolán vehet át. A pályázat részét képező szakmai, vezetői koncepciót e dokumentumok alapján kérjük összeállítani.

§         Hivatkozva a Dunaújvárosi Főiskola Foglalkoztatási Követelményrendszer 24/A. § (6) bekezdésére a pályázathoz mellékelni kell: - pályázati levél Rektorhoz; - iratjegyzék; - közlönymásolat vagy a KSzK-n megjelent pályázati szöveg másolata; - vezetésre, fejlesztésre, szakmai munkára vonatkozó program, elképzelés; - szakmai önéletrajz; - végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok, valamint egyéb képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata;

§         - publikációs lista, tudományos munkáinak jegyzéke, az utóbbi 10 évben megjelent legfontosabb publikációk listája,

§         - személyi adatlap; - külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; - arról szóló nyilatkozatot, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; - külföldön szerzett okleveleknél az OFFI által lefordított hitelesített oklevelek másolata, ekvivalencia bizottság határozata, honosítási határozat;

§         - külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó iratok.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tajcsnek Mónika nyújt, a 06 25/551-276 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Főiskola címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 1. A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 73-HI/2010, valamint a munkakör megnevezését: INTÉZETIGAZGATÓ. §         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Főiskola címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 1. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 73-HI/2010, valamint a munkakör megnevezését: INTÉZETIGAZGATÓ.

vagy

§         Személyesen: Humánerőforrás Igazgatóság, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 1/. A. Fszt. 148. iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot az előírt mellékletekkel 3 példányban kell benyújtani. Részletes felvilágosítás és pályázati csomag a megadott telefonszámon kérhető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny 9. szám

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.duf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.