Állások keresése - szabadalmi elbíráló - Magyar Szabadalmi Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszabadalmi elbíráló

Magyar Szabadalmi Hivatal

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Szabadalmi Hivatal
Szabadalmi Főosztály/Építő- és Könnyűipari Osztály

szabadalmi elbíráló

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Garibaldi utca 2.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 118. szám alatt meghatározott szabadalmi és ipari mintaoltalmi elbíráló

Ellátandó feladatok:

- vegyipari gépészeti tárgyú szabadalmi bejelentések vizsgálata, - speciális adatbázisok használata, - a szabadalmaztatással kapcsolatos információk széles körben történő megismertetése, az iparjogvédelem népszerűsítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

FEOR 2117 FEOR 2129

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal juttatásokra vonatkozó elnöki utasításainak rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, vegyipari gépész (alkalmazási feltétel),

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         eredményes versenyvizsga megléte [Ktv. 10. § (11) bekezdése; 126/2009. (VI. 15.) Korm. rend.], kivéve, ha a pályázó rendelkezik legalább 5 év közigazgatási gyakorlattal [a 21/2010. (II.9.) Korm. rendelettel módosított 126/2009. (VI. 15.) Korm. rend. 21. §],

§         számítógépes programok (MS Office, Windows, Excel) felhasználói szintű alkalmazása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         vegyipari gépészet területén szerzett jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         ECDL Start

§         adatbázisokban történő keresés gyakorlata

§         közigazgatási alapvizsga megléte

§         közigazgatási szakvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

§         szakmai ismeretek kiváló színvonalú alkalmazása,

§         kiváló problémamegoldó képesség,

§         önálló, felelősségteljes munkavégzés,

§         megbízhatóság,

§         hivatástudat és elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a szakmai életutat bemutató, a betöltött munkakört és/vagy feladatkört, valamint a munkatapasztalatok időtartamát is feltüntető, magyar nyelvű részletes önéletrajz

§         az iskolai végzettséget, egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata

§         a nyelvismeretet igazoló okiratok egyszerű másolata

§         az eredményes versenyvizsgát tanúsító okirat egyszerű másolata vagy a legalább 5 év közigazgatási gyakorlat meglétét igazoló iratok (közszolgálati igazolás, kinevezés, közigazgatási szervnél a korábbiakban fennállt foglakoztatási jogviszonyt igazoló irat, stb.) egyszerű másolata

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének megkezdését igazoló postai feladóvevény másolati példánya

§         a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség tudomásul vételéről

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében részt vevő személyek megismerhetik

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy ? eredménytelenség esetén ? a teljes pályázati anyag részére történő visszaküldését kéri-e vagy nem

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zábori Zoltán Építő- és Könnyűipari Osztály vezetője nyújt, a 474-5852 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Szabadalmi Hivatal címére történő megküldésével (1054 Budapest, Garibaldi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HÖO P-10/2010, valamint a munkakör megnevezését: szabadalmi elbíráló. §         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Szabadalmi Hivatal címére történő megküldésével (1054 Budapest, Garibaldi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HÖO P-10/2010, valamint a munkakör megnevezését: szabadalmi elbíráló.

§         Személyesen: Magyar Szabadalmi Hivatal/Humánpolitikai Önálló Osztály, Budapest, 1054 Budapest, Garibaldi utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben pályázatot benyújtók kerülnek behívásra és személyes elbeszélgetésre. Ha a határidőben benyújtott, a formai és tartalmi követelményeknek egyaránt megfelelő pályázatok száma a húsz darabot meghaladja, a Hivatal valamennyi benyújtott pályázati anyagot vizsgálva meghatározza annak a legalább húsz pályázónak a személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre behív.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Magyar Nemzet, Népszabadság - 2010. március 31.

§         HVG - 2010. április 3.

§         jobline.hu - 2010. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A juttatások részletezve: a Ktv. szerint megállapított illetmény és egyéb juttatások (Cafeteria-csomag) a mindenkori jogszabályoknak megfelelően, folyamatos szakmai fejlődési lehetőség, karrierépítési lehetőség, korszerű munkakörülmények. A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Magyar Szabadalmi Hivatal Humánpolitikai Önálló Osztály (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.) címére történő megküldésével legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján éjfélig postára adott tértivevényes küldeményként, vagy személyesen a Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. szám alatt található székhelyén a Humánpolitikai Önálló Osztály szervezeti egységnél legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig érkeztetett küldeményként. A pályázat érvényességének feltétele a hiánytalan pályázati anyag postai úton vagy személyesen, az erre nyitva álló határidőben történő benyújtása. A postai úton vagy személyesen benyújtott pályázat esetében is fel kell tüntetni a borítékon a ?MFTI projektmenedzser? munkaköri elnevezést. A pályázók pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül írásbeli értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát csak abban az esetben küldjük vissza ? az értesítéssel együtt, tértivevényes küldeményként postai úton -, ha ezt a pályázó az erre vonatkozó nyilatkozatában kifejezetten kérte. Nyilatkozat hiányában a pályázati anyag a pályázati eljárás lezárását követően megsemmisítésre kerül. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mszh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.