Állások keresése - intézményvezető - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

magasabb vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. 08. 01. - 2015. 07. 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Széchenyi utca 60.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletben, a 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17.-18. és 30. §-ai, továbbá a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 2. és 3. §-a szerinti végzettség és szakképzettség,

§         az intézménytípusnak megfelelő pedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         pedagógus szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai életrajz.

§         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

§         Nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson.

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

§         Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program, különös figyelemmel Debrecen város közoktatási, feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervében, valamint az intézmény elfogadott pedagógiai programjában és az ÖMIP-ben foglaltakra.

§         Iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Daróczy Ágnes nyújt, a 52/517-607 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Új Városháza ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58.278/6/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58.278/6/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

§         Személyesen: dr. Daróczy Ágnes, Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Új Városháza 1. emelet 107. iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán Főosztály vezetőjének címére (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) kell benyújtani 6 példányban (1 példány valamennyi tartalmi elemet, 5 példány - amelyek közül 1 elektronikus adathordozón nyújtandó be - csak az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező programot tartalmazza).

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.debrecen.hu - 2010. március 30.

§         Új Városháza földszinti ügyfélterének hirdetőtáblája - 2010. március 30.

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató minősíti a pályázó: - szakmai kocepcióját, - vezetői képességeit, rátermettségét, - pályázatának Debrecen város intézkedési tervéhez és az ÖMIP-jéhez való illeszkedését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.