Állások keresése - óvodavezető - Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető

Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kikelet Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde, Konyha és Étkezde

magasabb vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3915 Tarcal, Árpád utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban az óvodavezető feladatkörére meghatározott feladatok ellátása, a Bölcsőde, Konyha és Étkezde vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 138/1992.(X.08.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,

§         Óvodapedagógusi munkakör - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         pedagógus szakvizsga, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szalmai életrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is; az iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Zoltán nyújt, a 47/580-444 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (3915 Tarcal, Fő út 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 968/2010, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (3915 Tarcal, Fő utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 968/2010, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.tarcal.hu - 2010. március 29.

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. április 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tarcal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.