Állások keresése - Intézményvezető - Nógrád Megye Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIntézményvezető

Nógrád Megye Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ezüstfenyő Idősek Otthona

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ágazati jogszabályok vonatkozó rendelkezéseiben, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok, az intézmény szakmai-, és gazdasági tevékenységének önálló irányítása, vezetése, szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/200.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 9. pontjában az intézményvezető számára előírt felsőfokú végzettség,

§         Legalább öt év felsőfokú végzettésget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás terüreltén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorla,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság,

§         Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem,

§         vezetői gyakorlat,

§         szociális szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

§         a büntetlen előéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

§         az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, valamint ezek egy oldalas összefoglalóját,

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefügő kezeléséhez hozzájárul,

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyét érintő napirendi pont tárgyalása nyílt vagy zárt ülésen történjen

§         felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek közjegyző által hitelesített másolatait

§         a szociális szakvizsgával nem rendelkező pályázó nyilatkozatát arról, hogy a szakvizsga letételéhez szükséges feltételekkel rendelkezik, valamint arról, hogy szakvizsga kötelezettségének a vonatkozó jogszabályban foglalt határidőben eleget tesz,

§         a pályázó előzetes kötelezettségvállalását arra, hogy -nyertes pályázóként- a 2007. évi CLII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szlovacsek Gyuláné nyújt, a 32/620-251 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megye Önkormányzata címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Elnöki Titkárságra 2010.04.29. 16.00 óráig . megérkezően egy eredeti és két másolati példányban ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 746/2010., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megye Önkormányzata címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 746/2010., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

§         Személyesen: , Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Elnöki Titkárságra 2010. 04.29. 16.00 óráig. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Közgyűlés legkésőbb a benyújtási határidőt követő 60 napon belül dönt a pályázatról.Az igazgatói kinevezés legkésőbb 2010.július 1.napjától -határozatlan időre szól, 4 hónap próbaidő kikötésével. A Nógrád Megyei Önkormányzat fenntartja a jogát annak, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.