Állások keresése - osztályvezető főorvos - Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekosztályvezető főorvos

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
Onkológiai osztály

osztályvezető főorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri B. Á. utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri feladatok: Jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. Vezetői megbízással ellátandó feladatok: Onkológiai osztály és a hozzátartozó beteg szakrendelés vezetése és orvos szakmai irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         személyes adatok, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok fénymásolata, vezetői koncepció, tudományos tevékenység jegyzéke, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata, működési nyilvántartásáról másolat, hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázat közölhető harmadik személlyel és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kroneraff Jánosné nyújt, a 74/501-507 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béri B.Á. utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H15-74-onk.ov., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos. §         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H15-74-onk.ov., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.tmkorhaz.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az állás a benyújtott pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. Bérezés és lakhatás támogatása megbeszélés szerint. Pályázati határidő 2010. április 29, a Kormányzati Személyügyi portálon történt megjelenéstől számított 30 nap. Jelentkezést a fenti címre dr. Muth Lajos főigazgató-főorvos részére lehet benyújtani

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tmkorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.