Állások keresése - intézményvezető - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Kulturális Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2010. július 1.-2015. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: közművelődési szakemberként az intézmény működésével kapcsolatos közművelődési feladatok ellátása, vezetőként az intézmény törvényes működésének biztosítása, a közművelődési munka szakmai irányítása, a művelődési program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, ? szakirányú egyetemi végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai közművelődési, könyvtárosi képzettség,

§         szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Büntetlen előélet, magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Elvárt kompetenciák:

§         kiemelked? szakmai vagy tudományos tevékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó szakmai életrajza; a Kjt. 20/A. § (5) bekezdése b) pontjában meghatározott vezetésre, fejlesztésre vonatkozó program; az előírt iskolai végzettséget, az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; a pályázó nyilatkozata: a pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás során szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a szakbizottság, valamint a közgyűlés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2010 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2010 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Hivatalos Értesítő - 2010. március 19.

§         Békéscsaba MJV honlapja: - 2010. március 19.

§         Csabai Mérleg - 2010. március 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekescsaba.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.