Állások keresése - iskolaigazgató - Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekiskolaigazgató

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Móra Ferenc Általános Iskola és Nagyközségi Könyvtár

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2010. augusztus 1. - 2015. július 31. ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. augusztus 1. - 2015. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2241 Sülysáp, Malom utca 14-18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Közoktatási törvény 54.§., 55.§.(2) bek.-ben foglaltak; Az intézmény felelős vezetése, irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése; A költségvetési szervek vezetői számára jogszabályban előírt pénzügyi gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása; A jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Cafeteria Szabályzatában meghatározott cafeteria juttatás rendelkezései az irányadóak rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógus szakvizsga,

§         pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         legalább 10 év szakmai gyakorlat; közoktatás vezetői szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére vonatkozó programját, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseit (vezetési program); érvényes erkölcsi bizonyítvány; oklevél hiteles másolatát; nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Misinszki Hajnalka nyújt, a 06-29/635-443 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2241 Sülysáp, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2010, valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2241 Sülysáp, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2010, valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató.

§         Elektronikus úton Horinka László polgármester részére a horinka.laszlo@sulysap.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Szabóné Misinszki Hajnalka, Pest megye, 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kultúrális Közlöny

§         Sülysáp Nagyközség honlapja: www.sulysap.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.