Állások keresése - gazdasági igazgató - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgazdasági igazgató

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

gazdasági igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közintézet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és kórházüzemeltetési feladatok irányítása, szervezése, ellenőrzése a főigazgató közvetlen irányítása mellett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség vagy felsőoktatásban szerzett egyéb végzettség, szakképzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés. Szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C.tv.151.§ (3) bek. szerinti nyilvántartások valamelyikében, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal). Legalább 3 éves vezetői gyakorlat, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz; a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés; a képesítést igazoló okiratok másolata; 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (tartalmazza a büntetlen előélet igazolását, valamint azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé); a pályázó nyilatkozata: a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, és eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató nyújt, a 56-503-710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2010., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat címére történő megküldésével (5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2010., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgató.

és

§         Elektronikus úton Fejér Andor részére a info@jnszm.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Egészségügyi Közlöny

§         www.jnszm.hu - 2010. április 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony (magasabb vezetői kinevezés) határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén - a jogszabályokban foglaltak kivételével - 4 hónap próbaidő kikötésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.