Állások keresése - Közösségi Ház vezető - Etes Község Önkormányzata Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekKözösségi Ház vezető

Etes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közösségi Ház és Könyvtár

Intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3136 Etes, Rákóczi út 90.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Önállóan működő, a helyi önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény vezetése. Közművelődési, közösségi feladatok ellátása, szervezése, a településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához megfelelő programok, rendezvények szervezése, a kulturális értékek közvetítése, a társadalmi, civil szervezetek számára a közösségi tér biztosítása, községi könyvtár működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, művelődésszervező,

§         vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, intézményi vezetésre szakmai elképzeléseket tartalmazó szakmai program, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a Képviselő -testület megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lénárt Dezső nyújt, a 32/446-446 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Etes Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3136 Etes, Rákóczi út 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 262/2010, valamint a munkakör megnevezését: Közösségi Ház vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Etes Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3136 Etes, Rákóczi út 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 262/2010, valamint a munkakör megnevezését: Közösségi Ház vezető.

§         Személyesen: Lénárt Dezső, Nógrád megye, 3136 Etes, Rákóczi út 94. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat Etes Község Önkormányzata Képviselő -testülete bírálja el a benyújtási határidőt követő rendes képviselő-testületi ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.