Állások keresése - tanársegéd - Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanársegéd

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Állam- és Jogtudományi Kar
Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanársegéd feladata esetenként előadások tartása büntetőjog tantárgyból, gyakorlatok vezetés a Tanszék által gondozott tárgyakból, valamint fakultatív kollégiumok indítása és vezetése. Feladata továbbá a Tanszék oktató, nevelő és tudományos/kutató munkájában, diákköri tevékenységének szervezésében, illetve oktatásszervezői és adminisztratív tevékenységében való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell állam- és jogtudományi egyetemi diplomával, valamint legalább egy világnyelvből középfokú ?C? típusú állami nyelvvizsgával. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szakterületi országos tudományos diákköri konferencián elért helyezés vagy egyéb szakmai elismerés, konferencián tartott előadás, oktatási tevékenységben való közreműködés, büntetőjog tudományterületén megjelent publikáció. A pályázathoz mellékelni kell: ? pályázati szöveget, ? kitöltött szakmai adatlapot, ? szakmai önéletrajzot, ? teljes publikációs jegyzéket, ? végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát, ? 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, ? hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZTE SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Márkus Andrásné Hivatalvezető Asszony nyújt, a 62/544-206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar címére történő megküldésével (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-66/2010., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-66/2010., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

§         Személyesen: SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalába, Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - 2010. március 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Szegedi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.