Állások keresése - műemlék-felügyelő - Kulturális Örökségvédelmi Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekműemlék-felügyelő

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Dél-dunántúli Iroda

műemlék-felügyelő

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű távollévő helyettesítése, várhatóan 2012.05.31 ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Szent István tér 15.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 39. építésügyi igazgatási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Épített kulturális örökséghez kapcsolódó első fokú építési hatósági, szakhatósági és örökségvédelmi tevékenység az Iroda illetékességi területén.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, vagy főiskola: építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki),

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Versenyvizsga megléte, vagy a versenyvizsga alól jogszabály alapján (126/2009. (VI.15.) Kormány rendelet a közigazgatási versenyvizsgáról) történő mentesülés megfelelő igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, műemlékvédelmi szakmérnöki szakképzettség,

§         építésügyi hatósági gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz; a képesítést illetve az egyéb feltételeket igazoló okiratok másolata; nyilatkozat az okirattal nem igazolható egyéb feltételek meglétéről; vagyonnyilatkozat tételi eljárásban való részvételről; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rőmer Károly nyújt, a 06/72/534-650 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Budapest Táncsics Mihály utca. 1 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 150/125/2010., valamint a munkakör megnevezését: műemlék-felügyelő. §         Postai úton, a pályázatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 150/125/2010., valamint a munkakör megnevezését: műemlék-felügyelő.

vagy

§         Elektronikus úton Kovalcsik Katalin részére a katalin.kovalcsik@koh.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.koh.hu - 2010. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Elektronikus úton történő benyújtás esetén csak a pályázatban előírtak, oklevelek stb. beszkennelése esetén fogadjuk el a pályázatot. A pályázókat a pályázat elbírálásáról e-mailben értesítjük a pályázat lezárását követően. A beküldött pályázatok megsemmisítésre kerülnek. A diplomát legkésőbb a pályázat elbírálásáig kell bemutatni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.koh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.