Állások keresése - szociális, mentálhigiénés munkatárs munkakör/telephelyvezető - Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszociális, mentálhigiénés munkatárs munkakör/telephelyvezető

Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ráday Gedeon utcai Pszichiátriai Betegek Otthona (telephely)

szociális, mentálhigiénés munkatárs munkakör/telephelyvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1183 Budapest, Ráday Gedeon utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri feladatok: Segíti az új lakók közösségbe való beilleszkedését, az intézményen belüli kis közösségek öntámogató csoportok kialakulását. A konfliktus helyzetek kialakulásának elkerülése érdekében egyéni és csoportos megbeszéléseket szervez. Felismeri a krízishelyzeteket és kompetencia határain belül, kezeli azokat. Egyéni célokra alapozott gondozási terv készítés. Segíti a lakók önbizalmának és önértékelésének fejlődését, a lelki aktivitás megőrzését.***** Telephelyvezetői feladatok: Tevékenysége során képviseli a telephelyet, biztosítja a telephely szakmai, vezetői-szervezési tevékenységét. Irányítja és felügyeli a pszichiátriai betegek ellátását végző Egészségügyi részleget, a Szociális és Mentálhigiénés csoportot, a Lakóotthoni tevékenységet, valamint a szociális foglalkoztatási feladatokat. Támogatja az otthonban élők önkormányzatának, érdekképviseleti fórumainak működését. Területére vonatkozó éves munka- és ellenőrzési tervet készít. Az intézményi ellenőrzési rendszeren belül folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést működtet. Beazonosított folyamatok kontrollpontjait meghatározza. Biztosítja a korszerű, magas színvonalú ellátás megvalósítását. Elősegíti az ellátásra szorulók közösségi beilleszkedését, valamint az emberi és állampolgári jogok maradéktalan érvényesítését, az egyén autonómiáját elfogadó integrációját segítő, humanizált környezet kialakítását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a a szociális ágazatra vonatkozó 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet, valamint a Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Felsőfokú szociális alapvégzettség,

§         bentlakásos pszichiátriai betegek ellátása területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Büntetlen előélet,

§         A pályázat elnyerése esetén, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, Szociális szakvizsga,

§         szociális területen - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pszichiátriai betegek otthona és a lakóotthon által biztosított szakosított ellátáshoz igazodó hosszú távú szakmai terv

§         vezetői program a telephely irányítására vonatkozóan

§         részletes szakmai önéletrajz

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában kérvényezéséről igazoló szelvény

§         szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. május 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bajzáthné Komár Mária nyújt, a 06-30-985-22-70 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest címére történő megküldésével (1201 Budapest, Virág Benedek utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 896/2010, valamint a munkakör megnevezését: szociális, mentálhigiénés munkatárs munkakör/telephelyvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest címére történő megküldésével (1201 Budapest, Virág Benedek utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 896/2010, valamint a munkakör megnevezését: szociális, mentálhigiénés munkatárs munkakör/telephelyvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bizottság véleményezi, majd az intézmény vezetője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.budapest.hu - 2010. április 14.

§         Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda - 2010. április 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.