Állások keresése - kutató - Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkutató

Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete
Magyar Dunakutató Állomás

kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 11 hónap ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2131 Göd, Jávorka Sándor utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Témakör: Mikroszkópikus élőlényközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhely-komplexekben

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a az Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata és ahhoz tartozó belső szabályzatok rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         Jártasság a molekuláris biológiai munkákban - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§         (DNS izolálás, PCR munkák, molekuláris ujjlenyomat módszerek, szekvenálás, szekvencia analízis) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§         jártasság tudományos közlemények írásában - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes önéletrajz

§         diploma másolata

§         nyelvvizsga bizonyítvány másolata

§         publikációis lista

§         A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó eddigi szakmai tevékenységének és eredményeinek rövid ismertetését, (idén végzők esetében szakdolgozatának témakörét, egyéb szakmai tevékenységét), idegen nyelvismeretének megjelölését, a további szakmai tevékenységére vonatkozó elképzeléseit a fent megjelölt témakörben.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete címére történő megküldésével (2163 Vácrátót, Alkotmány utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 139/2010, valamint a munkakör megnevezését: kutató. §         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete címére történő megküldésével (2163 Vácrátót, Alkotmány utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 139/2010, valamint a munkakör megnevezését: kutató.

§         Elektronikus úton Székelyné Bognár Eszter részére a szekely@botanika.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott dokumentumok alapján történik. Csak az alkalmas jelölteket hívjuk be interjúra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2010. április 13.

§         MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet honlapja - 2010. április 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.