Állások keresése - tanársegéd - Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet Igazgatója | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanársegéd

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet Igazgatója

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magatartástudományi Intézet Egészségügyi Humán Tudományok Tanszék

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

? tantermi előadásokat és szemináriumokat tart egészségügyi etikából és bioetikából, orvosi antropológiából a graduális és posztgraduális képzésben, a DE OEC minden karán, ? kredit kurzusokat hirdet a DE területén, ? tudományos munkát végez, ? részt vesz a magatartástudományi tárgyak szakmai közéletében, ? részt vesz tantárgyfejlesztési programok készítésében, ? oktatási segédanyagokat ír, ? diplomamunkások szakmai tanácsadója, irányítója, egészségügyi etikából, bioetikából, orvosi antropológiából, filozófiából

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, filozófia,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         Ph.D fokozat a bioetika témaköréből. Legalább 5 éves oktatói gyakorlat bioetikából és/vagy antropológiából.

§         korszerű szakirodalom felhasználásával az oktatás tartalmi és formai aspektusainak megújítására való képesség, a bioetika, és az egészségügy filozófiai problémái területén folyatott önálló kutatás, magyar és angol publikációs aktivitás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         Felkészültség a munkakörben jelzett tantárgyak angol nyelvű oktatására. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű Microsoft Office: Word, Power Point, Excell programok,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Diploma, nyelvvizsga, Ph.D oklevél másolat. Részletes szakmai önéletrajz. Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet Igazgatója címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. PF: 45 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OSTRAT/501/2010., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet Igazgatója címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OSTRAT/501/2010., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu - 2010. április 12.

§         www.deoec.hu - 2010. április 12.

§         www.medjob.hu - 2010. április 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.