Állások keresése - falugondnok - Drávakeresztúr Község Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfalugondnok

Drávakeresztúr Község Önkormányzat

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Drávakeresztúr Község Önkormányzat

falugondnok

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7967 Drávakeresztúr, Petőfi Sándor utca 66.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szociális törvény és végrehajtási rendeleteiben meghatározott falugondnoki feladatok ellátása a fenntartó által jóváhagyott Szakmai programban leírtak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         8 Általános,

§         D kategóriás jogosítvány,

§         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         legalább 5 éves gépjárművezetői gyakorlat, falubusz garázsban való tárolásának lehetősége, műszaki ismeret, helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Jó szintű rugalmasság, mobilitás, kommunikációs képesség, precizitás

§         Jó szintű horvát nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         30 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, vagy ennek megkérését igazoló postai feladóvevény,

§         gépjárművezetői engedély másolata

§         nyilatkozat, melyben pályázó vállalja a feladat ellátásához szükséges képesítés megszerzését,

§         nyilatkozat, hogy pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brezovics Jenő nyújt, a 06-30/560-0609 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Drávakeresztúr Község Önkormányzat címére történő megküldésével (7967 Drávakeresztúr, Petőfi Sándor utca 66. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 313/2010, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok. §         Postai úton, a pályázatnak a Drávakeresztúr Község Önkormányzat címére történő megküldésével (7967 Drávakeresztúr, Petőfi Sándor utca 66. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 313/2010, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         helyben szokásos módon - 2010. április 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.