Állások keresése - szociális gondozó - Területi Gondozási Központ - Pásztó | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszociális gondozó

Területi Gondozási Központ - Pásztó

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Területi Gondozási Központ - Pásztó
Jobbágyi településen

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3063 Jobbágyi, Rózsa út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szociális étkeztetéssel és a házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok ellátása, dokumentációk vezetése, és az ellátottak térítési díjának beszedése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet szerint,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előítélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veres Anett nyújt, a 32/560-083 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Területi Gondozási Központ - Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Sport út 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5-55/2010., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó. §         Postai úton, a pályázatnak a Területi Gondozási Központ - Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Sport út 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5-55/2010., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Pásztó Város Honlapja - 2010. április 12.

§         Pásztói Városi TV - 2010. április 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.