Állások keresése - építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítésére kiemelt munkakör - Devecser Város Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseképítésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítésére kiemelt munkakör

Devecser Város Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Devecser Város Polgármesteri Hivatala
Építésügyi és Városfejlesztési Iroda

építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítésére kiemelt munkakör

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű tartósan távollévő köztisztviselő helyettesítésére ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Petőfi tér 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. melléklet 4. Építésügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

a munkaköri leírásban meghatározottak szerint végzi a jegyző hatáskörébe tartozó kiemelt építésügyi igazgatási feladatokat

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a munkaköri leírásban meghatározottak szerint végzi a jegyző hatáskörébe tartozó kiemelt építésügyi igazgatási feladatokat

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         közigazgatási versenyvizsga a 126/2009.(VI.15.) Korm. rendelet szerint versenyvizsgára kötelezett személyek esetében

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Közigazgatási alap- és szakvizsga

§         műszaki ellenőri végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget illetve a versenyvizsga letételét igazoló okiratok másolata, részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Varga Krisztina nyújt, a 88/512-631 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Devecser Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8460 Devecser, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4803-45/2010., valamint a munkakör megnevezését: építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítésére kiemelt munkakör. §         Postai úton, a pályázatnak a Devecser Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8460 Devecser, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4803-45/2010., valamint a munkakör megnevezését: építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítésére kiemelt munkakör.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt, annak eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.