Állások keresése - jegyző - Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekjegyző

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

jegyzői feladatkör

Ellátandó feladatok:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 36. §. (2), (3) bekezdésében és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Tv. 36.§. (2), (3) bekezdésben meghatározott feladatok.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 13

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

§         közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

§         Felsőszintű közigazgatási versenyvizsga vagy a 126/2009.(IV.15.) kormányrendelet 21. és 23. §-aiban megállapított mentességek igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, jogi szakvizsga,

§         önkormányzatnál eltöltött közigazgatási gyakorlat, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Helyi ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes fényképes szakmai önéletrajz,

§         Végzettséget, képesítést igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata,

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul,

§         Nyilatkozat, hogy kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását,

§         Munkakörre, a hivatal irányítására vonatkozó szakmai elképzelés.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.gr.Bethlen Istvánné polgármester, illetve Forgó Vilmosné alpolgármester nyújt, a 24/212-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád u. 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2229-3/2010, valamint a munkakör megnevezését: jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád u. 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2229-3/2010, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

§         Személyesen: Varju Miklósné, Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. 8.szoba.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig Délegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába beérkezett. A beérkezett pályázatokat Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalja meg, és dönt a nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Délegyháza Község Hirdetőtáblái - 2010. április 6.

§         www.delegyhaza.hu - 2010. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör határozatlan időtartamra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.