Állások keresése - 2fő csecsemő és gyermekgondozó - Almásfüzitő Község Önkormányzat Szociális Alapellátási Intézmén | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések2fő csecsemő és gyermekgondozó

Almásfüzitő Község Önkormányzat Szociális Alapellátási Intézmén

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Almásfüzitő Község Önkormányzat Szociális Alapellátási Intézmén
Almásfüzitő Bölcsőde

2fő csecsemő és gyermekgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2932 Almásfüzitő, Árpád út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

bölcsődében ellátott gyermekek gondozása, nvelése és az ezzel összefüggő feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Középiskola/gimnázium, 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt,

§         cselekvőképesség, bűntetlen előélet, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv.15.§.(8) bekezdés kizáró oka vele szemben nem áll fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Emelt szintű szakképesítés, bölcsődei szakgondozó,

§         Bölcsődében töltött csecsemő és gyermekgondozó - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         jó szintű ének tudás, hangszer használat, kézügyesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régibb erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, nyilatkozat(1997.XXXI.tv.15.§.(8), önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rakó Istvánné nyújt, a 34/348-738 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Almásfüzitő Község Önkormányzat Szociális Alapellátási Intézmén címére történő megküldésével (2932 Almásfüzitő, Árpád út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 530/2010, valamint a munkakör megnevezését: 2fő csecsemő és gyermekgondozó. §         Postai úton, a pályázatnak a Almásfüzitő Község Önkormányzat Szociális Alapellátási Intézmén címére történő megküldésével (2932 Almásfüzitő, Árpád út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 530/2010, valamint a munkakör megnevezését: 2fő csecsemő és gyermekgondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

szakmai bizottság általi értékelés, megadott telefonszámon értesítés lesz a személyes meghallgatásról

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         24 Óra - 2010. április 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.almasfuzito.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.