Állások keresése - Felsőfokú pénzügyi ügyintéző - Jászapáti Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekFelsőfokú pénzügyi ügyintéző

Jászapáti Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jászapáti Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Felsőfokú pénzügyi ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű GYED- en lévő köztisztviselő távollété ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Velemi Endre út 2.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú mellékletének II/2. pontjában foglaltak

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi ügyintézés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         A 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet alapján közigazgatási versenyvizsga,illetve a közigazgatási versenyvizsga alóli mentesség (5 év közigazgatási gyakorlat) igazolása

§         6 hónapos próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         számítógép-kezelői ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolata

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         versenyvizsga bizonyítvány, vagy mentesség igazolása

§         nyilatkozat összeférhetelenségről Ktv. 21. § alapján

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gonda Zoltánné nyújt, a 06-57/540-100/123 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Jászapáti Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Velemi Endre út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5105-2/2010, valamint a munkakör megnevezését: Felsőfokú pénzügyi ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Jászapáti Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Velemi Endre út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5105-2/2010, valamint a munkakör megnevezését: Felsőfokú pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálását követően a döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Jászapáti Város honlapja - 2010. március 29.

§         Jászsági Hírmondó - 2010. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszapati.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.