Állások keresése - intézetvezető - Szegedi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézetvezető

Szegedi Tudományegyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet

intézetvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. július 1-től 2013. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó intézetvezető feladata az intézethez tartózó tanszékeken folyó oktató- és tudományos munka koordinálása, a hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása és továbbfejlesztése. Feladata továbbá az intézeti tanács munkájának megszervezése, irányítása, valamint az intézet képviseletének biztosítása az egyetem és a kar illetékes testületeiben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A megbízandó intézetvezetőnek a megbízáskor rendelkeznie kell egyetemi tanári, főiskolai tanári vagy egyetemi docensi munkakörre szóló teljes közalkalmazotti kinevezéssel a Szegedi Tudományegyetemen. A pályázathoz mellékelni kell: - pályázati szöveget, - kitöltött szakmai adatlapot, - szakmai önéletrajzot, - publikációs jegyzéket, - vezetői elképzelést, eddigi vezetői tevékenység leírását, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Almásiné dr. Hévizi Natália nyújt, a 62/544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6722 Szeged, Honvéd tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-74/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-74/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető.

§         Személyesen: SZTE Rektori Hivatal Humánpolitikai Osztályára, Csongrád megye, 6722 Szeged, Honvéd tér 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - 2010. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Szegedi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban kell benyújtani. A szakmai adatlap letölthető: http://www2.u-szeged.hu/human/letoltheto.html

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.