Warning: mysql_pconnect(): MySQL server has gone away in /chroot/home/allasokk/allasok.kozszolga.hu/html/class/database/class.MySQLConnection.php on line 26
 Állások keresése - Intézményvezető - Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIntézményvezető

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budafok-Tétény Bp., XXII.k. Önkormányzat Intézmények Gazdasági Irodája

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221 Budapest, Duna utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői feladatok: Gyakorolja az intézményben a munkáltatói jogokat, A gazdálkodás szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének megszervezése, A gazdasági feladatokat meghatározó szabályzatok elkészítése, és folyamatos karbantartása, Irányító tevékenységével biztosítani az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését. Információs feladatok: Megszervezi az intézmény és az ellátási körébe vont intézmények közötti együttműködést és kapcsolattartást, Megszervezi a döntésre jogosult szervek és intézmények rendszeres és folyamatos tájékoztatását, Biztosítja a folyamatos és helyes adatszolgáltatást valamennyi, azt jogosan igénylő szerv részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet előírásai rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű képesítés, szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében, és rendelkeznie kell ennek megfelelően a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel ,

§         legalább öt év költségvetési intézménynél eltöltött szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         legalább két év vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó részletes szakmai életrajzát, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, képesítési okiratának/okiratainak másolatát, az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai programot, arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a Szakmai-szakértői Bizottság, és a Képviselő-testülete megisme

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fejes Mária nyújt, a 229-2559 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1221 Budapest, Városház tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10415/2010/XVI, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1221 Budapest, Városház tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10415/2010/XVI, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.cvonline.hu - 2010. március 25.

§         www.bp22.hu - 2010. március 25.

§         Városházi Híradó - 2010. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp22.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.