Állások keresése - ügyfélszolgálati ügyintézői - Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekügyfélszolgálati ügyintézői

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

ügyfélszolgálati ügyintézői

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. utca 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ügyfélszolgálati feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         felsőfokú szociális végzettség, vagy középiskolai végzettség, - közigazgatási versenyvizsga megléte a 126/2009. (VI.25.) Kormányrendelet szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         települési önkormányzatnál szerzett szakmai gyakorlat, - legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat, - hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat, - az OKJ szerinti: szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális asszisztens szakképesítés - felhasználói szintű számítógépes ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - részletes szakmai önéletrajzot, - végzettséget és a közigazgatási versenyvizsgát igazoló okiratok másolatát, - hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Anita Hatósági osztályvezető nyújt, a 24-505-529 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-246/2010., valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati ügyintézői. §         Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-246/2010., valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati ügyintézői.

§         Személyesen: Iktató, Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. utca 9. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Városi honlap - 2010. március 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.