Állások keresése - tanár - Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanár

Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem
Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskolája és Kollégiuma

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. július 1.- 2015. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4014 Debrecen, Mezőgazdász utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény képviselete; a nevelőtestület vezetése; a nevelő-oktató munka irányítása, ellenőrzése; a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése, ellenőrzése; a rendelkezésre álló költségvetés alapján a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; kapcsolattartás az érdekképviseleti szervekkel, a diákönkormányzattal és a szülői szervezettel; a nemzeti és iskolai ünnepek méltó megszervezése; a gyermek és ifjúságvédelmi munka irányítása; a tanuló és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         tanári végzettség és szakképzettség; pedagógus szakvizsga; pedagógus munkakörben szerzett legalább 10 éves szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közoktatási vezető szakképzettség, szakvizsga; vezetői munkakörben szerzett legalább 5 éves tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

§         kiváló szintű kommunikációs-problémamegoldó, tárgyaló és döntési készség,

§         kreativitás,

§         rendszerszemlélet,

§         empátiakészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; végzettséget, szakképzettséget és az idegennyelvtudást tanúsító oklevelek másolata; az iskola irányítására vonatkozó elképzelései (vezetői program); hozzájárulása, hogy a pályázat anyagát a jogszabályban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ACH/42-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: tanár. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ACH/42-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu - 2010. március 26.

§         portal.agr.unideb.hu - 2010. március 26.

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. március 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.