Állások keresése - iskolaigazgató - Aranyosapáti Közsésgi Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekiskolaigazgató

Aranyosapáti Közsésgi Önkormányzat

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Aranyosapáti Általános Iskola és Óvoda

iskolaigazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2010. június 1-2015. május 31. ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. június 1-2015. május 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4634 Aranyosapáti, Petőfi utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tevékenységével felelős az iskola szakszerű és törvényes működéséért; közreműködik a nevelő és oktató munka szükséges feltételeinek kialakításában, felelős a tanügyigazgatási feladatok megszervezéséért, ellátásáért. A közoktatási törvényben és kapcsolódó jogszabályokban, valamint az intézmény belső szabályzataiban meghatározott, a pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása. A jogszabályok, az intézmény belső szabályzatai alapján az iskola szakmai feladatainak irányítása, elleőrzése, gazdasági-műszaki feladatainak koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, intézményvezetői szakképzettség,

§         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskola, pedagógus munkakörben - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, pedagógus szakvizsga; intézményvezetői szakképzettség; a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; képesítést igazoló okirat (diploma) másolata;szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére vonatkozó részletes vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; a pályázó írásbeli nyilatkozatát, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sándorné Kozma Erika nyújt, a 06/45/482-009 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Aranyosapáti Közsésgi Önkormányzat címére történő megküldésével (4634 Aranyosapáti, Kossuth utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1475/1/2010., valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Aranyosapáti Közsésgi Önkormányzat címére történő megküldésével (4634 Aranyosapáti, Kossuth utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1475/1/2010., valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató.

§         Személyesen: Sándorné Kozma Erika, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4634 Aranyosapáti, Kossuth utca 43. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat 3 példányban szükséges benyújtani a publikálástól számított 30 napon belül személyesen vagy postai úton, majd a 30 napos véleményezési határidő lejártát követően dönt Aranyosapáti Község Képvielő-testülete.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.