Állások keresése - iskolaigazgató - Községi Önkormányzat Sajókaza | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekiskolaigazgató

Községi Önkormányzat Sajókaza

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sajókaza Általános Iskola
önállóan működő oktatási intézmény

általános iskolaigazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3720 Sajókaza, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok irányítása, vezetése, különös tekintettel a közoktatási törvényben, MKM rendeletben, valamint az Államháztartási törvényben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógusi,

§         pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet

§         magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, vezetési program, nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájáruásról, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stefán László polgármester nyújt, a 06-48/355-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Sajókaza címére történő megküldésével (3720 Sajókaza, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 903/2010., valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Sajókaza címére történő megküldésével (3720 Sajókaza, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 903/2010., valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató.

§         Személyesen: Stefán László polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3720 Sajókaza, Petőfi utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 30 napos véleményezési határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen a 138/1992. (X.8.) Kormány rendelet szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Sajókaza Falutévé - 2010. március 25.

§         Sajókaza honlapja - 2010. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajokaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.