Állások keresése - ügyvivő szakértői (építész műszaki ellenőr) - Miskolci Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekügyvivő szakértői (építész műszaki ellenőr)

Miskolci Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Gazdasági- Műszaki Főigazgatóság
Műszaki és Üzemeltetési Főosztály Beruházási Osztályára

ügyvivő szakértői (építész műszaki ellenőr)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ügyvivő szakértő feladata az Egyetem által meghatározott, illetve a Beruházási Osztály éves feladattervében rrögzített javítási, fenntartási és felújítási szakipari munkák, beruházások előkészítése, a tervek, a költségvetések és árajánlatok ellenőrzése, a munkák ütemezése, bonyolítása és határidőre való megvalósítása, műszaki ellenőri feladatok elvégzése, az egyetemi épületállomány műszaki állapotának figyelemmel kísérése és közreműködés az állagmegóvómunkák előkészítésében, tervezésében és bonyolításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény; a Kjt felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III.14.) Korm. r., a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése; továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, vagy egyetemi szintű építészmérnöki vagy építómérnöki végzettség,

§         A CAD rendszer ismereteiből szerzett vizsga

§         Kivitelezés, üzemeltetés és beruházás terén szerzett min. 5 éves szakmai tapasztalat

§         (É-I.) - műszaki ellenőri szakvizsga

§         A pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szabályzataiban rögzített, az ügyvivő szakértőkre vonatkozó általános követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Költségvetési szervnél és közbeszerzési eljárások terén szerzett gyakorlat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kottman Nóra igazgatási ügyintéző nyújt, a 46/565-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánpolitikai Iroda. A/4. épület II. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/429-1/2010. , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértői (építész műszaki ellenőr). §         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/429-1/2010. , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértői (építész műszaki ellenőr).

vagy

§         Személyesen: Kottman Nóra igazgatási ügyintéző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánpolitikai Iroda . A/4. épület II. emelet 210. szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatokat a véleményező-előkészítő bizottság véleménye, javaslata alapján a gazdálkodási egység vezetője bírálja el. A nyertes pályázót a Miskolci Egyetem humánpolitikai igazgatója nevezi ki. A pályázókat a Humánpolitikai Iroda értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.uni-miskolc.hu - 2010. március 25.

§         Észak-Magyarország című napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz következőket kell csatolni: a) részletes szakmai önéletrajz, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: aa) a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, szakmai díjait, idegennyelv- tudását, ab) szakmai munkáját, ac) hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben végzett munkáját, b) nyilatkozat az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról, c) az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik, d) a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-ismeretet, illetve szakmai díjait igazoló okmányok hiteles másolata, e) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell a Miskolci Egyetem rektorához címezve, postai úton, v. személyesen az Egyetem Humánpolitikai Irodájába (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4.ép. 210.sz.) benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.