Állások keresése - intézményvezető - Lovászpatona Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Lovászpatona Község Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8553 Lovászpatona, Kossuth utca 50.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Önállóan működő közoktatási feladatokat ellátó közintézmény szakmai munkájának irányítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógus szakvizsga,

§         pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Bűntetlen előélet továbbá pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó szakmai életrajza, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program), végzettséget és pedagógus szakvizsgát igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul és a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Reichert László nyújt, a 89/345-107 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Lovászpatona Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 277/2010, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Lovászpatona Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8553 Lovászpatona, Kossuth Lajos tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 277/2010, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: dr. Reichert László, Veszprém megye, 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, a jogszabályban előírt véleményezési határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny 9. számában

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szolgálati lakást az önkormányzat nem tud biztosítani

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.