Állások keresése - építéshatósági ügyintéző - Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseképítéshatósági ügyintéző

Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

építéshatósági ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet I/4. (építésügyi igazgatási feladatok)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építési engedélyezési eljárás, fennmaradási engedélyezési eljárás, használatbavételi engedélyezési eljárás, bontási engedélyezési eljárás, hatósági bizonyítványok kiadása, szakhatósági nyilatkozatok kiadása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő, üzemmérnök),

§         Közigazgatásban szerzett építéshatósági ügyintézői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Közigazgatási versenyvizsga a 126/2009. (VI.15.) Korm. r. szerint versenyvizsgára kötelezett személyek esetében, vagy a mentesség igazolása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, (szakirányú),

§         Felhasználói szintű térinformatikai programismeret,

§         Szakirányú tervezési gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegyvári János irodavezető nyújt, a 26/343-362/112 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47/11/2010., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47/11/2010., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat háromtagú előkészítő bizottság véleményezi, majd a kiírt feltételeknek megfelelt és kiválasztott pályázókat behívja személyes meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.budakalasz.hu - 2010. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felvétel esetén 6 hónap próbaidő kikötése.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budakalasz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.