Állások keresése - igazgató - Szegedi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Szegedi Tudományegyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. július 1-től 2015. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó igazgató feladata az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola oktatási, nevelési, szakmai, gazdálkodási és személyügyi munkájának vezetése, irányítása; az iskola közoktatási tevékenységének, valamint gyakorló iskolai tevékenységének szervezése, koordinálása, a Szegedi Tudományegyetemmel, mint fenntartó intézménnyel való hatékony együttműködés és mindazon feladatok, melyeket az intézmény Minőségirányítási Programja és Szervezeti és Működési Szabályzata meghatároz.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi szintű szakirányú végzettséggel, legalább 10 éves pedagógusi munkakörben szerzett szakmai, valamint legalább 5 éves vezetői gyakorlattal, pedagógus szakképzés keretében szerzett közoktatási vezető szakképzettséggel, továbbá rendelkeznie kell megbízáskor az intézményben fennálló, határozatlan idejű pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti kinevezéssel. A pályázathoz mellékelni kell: - pályázati szöveget, - kitöltött szakmai adatlapot, - szakmai önéletrajzot, - vezetői elképzelést, eddigi vezetői tevékenység leírását, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát, - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Almásiné dr. Hévizi Natália nyújt, a 62/544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6722 Szeged, Honvéd tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-70/2010., valamint a munkakör megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-70/2010., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

§         Személyesen: SZTE Rektori Hivatal Humánpolitikai Osztályára, Csongrád megye, 6722 Szeged, Honvéd tér 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - 2010. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Szegedi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 1 eredeti és 3 fénymásolt példányban kell benyújtani. A szakmai adatlap letölthető: http://www2.u-szeged.hu/human/letoltheto.html

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.