Állások keresése - intézményvezető - Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tarka Lepke Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.szeptember 1. - 2015. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9072 Nagyszentjános, József Attila utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kétcsoportos óvoda intézményvezetői feladatait kell ellátni, az óvónői feladat ellátása mellett.Az intézmény vezetéséhez kapcsolódó tevékenysége során gyakorolja a vonatkozó jogszabályokban számára biztosított jogköröket

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,

§         Kt. 18. §-a által elismerthető szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         pedagógus szakvizsga,

§         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

§         ECDL Start

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai életrajz

§         helyzetelemzésre épülő vezetési program

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         oklevélmásolat

§         nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

§         nyilatkozatot arról, hogy pályázatának és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó nyújt, a 96/544-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (9072 Nagyszentjános, Vasút utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 236/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (9072 Nagyszentjános, Vasút utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 236/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó, Győr-Moson-Sopron megye, 9072 Nagyszentjános, Vasút utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Beérkezett pályázatok jogszabálynak megfelelő véleményeztetését követő képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 2010.július 31-ig dönt a képviselő-testület.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://www.nagyszentjanos.hu/ - 2010. március 22.

§         községi hirdető tábla - 2010. március 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.