Állások keresése - szakmai igazgató helyettes - Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszakmai igazgató helyettes

Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

szakmai igazgató helyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év határozott idő-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 8-10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szervezi, irányítja, koordinálja az Intézet pedagógiai szakmai szolgáltatással és pedagógiai szakszolgálattal foglalkozók munkáját; közreműködik a szakmai tevékenység rövid és hosszú távú elképzeléseinek és stratégiájának kidolgozásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, pedagógus végzettség,

§         Vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

§         Közoktatás területén szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         az Intézet működésének ismerete

§         pedagógiai szakmai szolgáltatás vagy pedagógiai szakszolgálat területén szerzett gyakorlat

§         pedagógus szakvizsga

§         felsőfokú nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:

§         vezetői készség,

§         együttműködés,

§         magas szintű kommunikáció- és tárgyalókészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes, részletes szakmai önéletrajz

§         motivációs levél

§         a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket tartalmazó, az intézmény vezetésére vonatkozó program, maximum 5 oldal terjedelemben

§         végzettséget igazoló okiratok másolatai

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó jelenleg is erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló nyilatkozat)

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 8-10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2010 szakm.ig.h., valamint a munkakör megnevezését: szakmai igazgató helyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 8-10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2010 szakm.ig.h., valamint a munkakör megnevezését: szakmai igazgató helyettes.

vagy

§         Elektronikus úton Eőri Andrea részére a allas@fppti.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. április 6.

§         Mérei Ferenc Fővárosi és Pedagógiai Pályaválasztási Tanácsadó honlapja, www.fppti.hu - 2010. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárik Zoltán igazgató nyújt, ez irányú igényeket az allas@fppti.hu címre várjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.