Állások keresése - ügyvivő-szakértő - Oktatási és Kulturális Minisztérium | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekügyvivő-szakértő

Oktatási és Kulturális Minisztérium

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Egyetem
Gazdasági Főigazgatóság

gazdasági főigazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. május 16-ától 2014. május 15-éig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályi rendelkezések és az egyetem belső szabályzatai alapján, az egyetem működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok ellátásának megszervezése, irányítása, ezen belül különösen: - az Egyetem költségvetési gazdálkodásának szervezése és irányítása, - a Gazdasági Főigazgatóság szakirányú és ügyviteli tevékenységének szervezése és irányítása, - a fejlesztési tervek előkészítésében és kidolgozásában segítség nyújtása, az egyetemi beruházások szakszerű megszervezésének és lebonyolításának, továbbá az Egyetem épületei és eszközei állagmegóvásának biztosítása, - a gazdálkodási és pénzügyi tárgyú jogszabályok végrehajtásának, megtartásának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a a 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeletei, továbbá az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata és Kollektív Szerződése az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. §-ában előírt végzettség, szakképzettség,

§         nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,

§         Költségvetési szervnél szerzett többéves vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

§         - munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,

§         - szakmai munkáját, eddigi vezetői tevékenységét,

§         - a gazdasági főigazgatói megbízás betöltésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, további minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

§         A pályázathoz mellékelni kell:

§         - részletes szakmai önéletrajzot,

§         - a végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,

§         - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

§         - nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Vass Júlia főtitkár nyújt, a 06 82 505 925 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Oktatási és Kulturális Minisztérium címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8462-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő. §         Postai úton, a pályázatnak a Oktatási és Kulturális Minisztérium címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8462-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a véleményezést követően az egyetem szenátusa rangsorolja. A főigazgatót- a rektor javaslatára - az oktatási és kulturális miniszter bízza meg

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. április hó

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, papíralapon kell benyújtani az intézmény székhelyének címére. A boritékon fel kell tüntetni: "Pályázat a Kaposvári Egyetem gazdasági főigazgatói megbízatására".

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.