Állások keresése - osztályvezető főorvos (GYAITO) - Petz Aladár Megyei Oktató Kórház | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekosztályvezető főorvos (GYAITO)

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Gyermek Anaesthesiológiai és Intensív Therápiás Osztály

osztályvezető főorvos

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9023 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- az osztály fekvő és járóbeteg szakellátás irányítása, vezetése, ellenőrzése, a tevékenységek összehangolása, - az osztály magas szinvonalú szakmai működésének biztosítása, - az intézmény SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása, az osztályon folyó tudományos munka koordinálása, - az intézmény finanszírozási és gazdálkodási szemléletének az osztályon való biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakvizsga, csecsemő- és gyermekgyógyászati intensív terápia szakvizsga,

§         csecsemő- és gyermekgyógyászként - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         PhD, oxyológia és sürgősségi orvostan szakvizsga,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

§         tudományos munka és oktatási tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - képesítést igazoló oklevelek másolata, - részletes szakmai önéletrajz, - szakmai vezetői elképzelések, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - Orvosok Országos Nyilvántartásáról hiteles másolat, - tudományos tevékenységek jegyzéke, - hozzájárulás a pályázati anyag megismeréséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9023 Győr, Vasvári Pál utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 24/565-1/10., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos (GYAITO). §         Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9023 Győr, Vasvári Pál utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 24/565-1/10., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos (GYAITO).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szakmai Kollégium véleménye és a Magyar Orvosi Kamara véleménye után a pályázókat az Eseti Bizottság meghallgatja és véleményezi a munkáltatói jogkör gyakorlója felé.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Egészségügyi Közlöny - 2010. március 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.