Állások keresése - Szociális ügyintéző - Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekSzociális ügyintéző

Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Szociális ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221 Budapest, Városház tér 11.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I.sz. melléklet I/18. Szociális igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

előkészíti az ápolási díjjal kapcsolatos ügyeket, eljár az időskorúak járadéka tárgyú ügyekben, elvégzi a köztemetések ügyében szükséges eljárási cselekményeket, eljár segélyezési ügyekben, élelmiszercsekkek nyilvántartása és kiadás, együttműködik a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal, statisztikák elkészítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, egyetemi szintű jogi; egyetemi vagy főiskolai szintű szociális munkás; pedagógus szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009 (VI.25) Korm. rendelet szerint versenyvizsga vagy a kormányrendeletben meghatározott mentesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közigazgatási szakvizsga, hasonló területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó részletes szakmai életrajzát, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1221 Budapest, Városház tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11769/2010/XVI, valamint a munkakör megnevezését: Szociális ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1221 Budapest, Városház tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11769/2010/XVI, valamint a munkakör megnevezését: Szociális ügyintéző.

vagy

§         Elektronikus úton Hegedűs Kinga részére a hegedusk@bp22.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

a pályázati határidőt követő 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.cvonline.hu - 2010. április 9.

§         www.bp22.hu - 2010. április 9.

§         Városházi Híradó - 2010. április 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp22.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.