Állások keresése - szakács - Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszakács

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda
Székhely óvoda

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.03.01. - 2021.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4177 Földes, Rákóczi utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai, bölcsődei és munkahelyi étkeztetés biztosítása kb. 200 adag.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, szakács,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata arról , hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Antós Gyuláné nyújt, a a 06/54-464-068 , 06/30-994-7918 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (4177 Földes, Kállay utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2020 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.         Postai úton, a pályázatnak a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (4177 Földes , Rákóczi út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2020, valamint a munkakör megnevezését: szakács.

        Elektronikus úton Antós Gyuláné részére a foldesovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Antós Gyuláné, Hajdú-Bihar megye, 4177 Földes, Kállay utca 25. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről az óvodavezető dönt. A pályázatot kiíró intézmény fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Földesi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2020. január 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések