Állások keresése - Német nemzetiségi tanító vagy német-bármely szakos általános iskolai tanár - Mohácsi Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekNémet nemzetiségi tanító vagy német-bármely szakos általános iskolai tanár

Mohácsi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Újpetrei Általános Iskola
BD1401

Német nemzetiségi tanító vagy német-bármely szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.03.03.-2020.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7766 Újpetre, Kossuth u. 110.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Német nemzetiségi nyelv oktatása általános iskolában, továbbá egyéb pedagógiai feladatok ellátása a jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német szak,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel közléséhez

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a cselekvőképességet részben vagy egészben korlátozott gondnokság alatt

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20.§ (2d) bekezdés aa)-ab) pontjában foglalt bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajduné Huszár Hajnalka nyújt, a 30/829-7087 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7766 Újpetre, Kossuth u. 110. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/013/00049-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Német nemzetiségi tanító vagy német-bármely szakos általános iskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7700 Mohács, Szabadság utca 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/013/00049-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: Német nemzetiségi tanító vagy német-bármely szakos általános iskolai tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések