Állások keresése - műszaki ügyintéző - Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekműszaki ügyintéző

Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala
Műszaki- városfejlesztési csoport

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. számú melléklet 32. pontja, Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. számú melléklet 32. pontja, Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

I. Pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 1. Pályázati kiírások folyamatos figyelemmel kísérése, különös tekintettel az Európai Uniós források elnyerésére kiírt pályázatokra. 2. Pályázati kiírások egyeztetése a műszaki csoportvezetővel. 3. A képviselő-testület elé kerülő beruházással, fejlesztéssel, pályázatokkal kapcsolatos előterjesztések előkészítésében, pályázatok készítésében, pályázati dokumentációk beszerzésében való közreműködés. 4. Az előkészített pályázatok benyújtásában közreműködés. 5. Abban az esetben, ha a képviselő-testület külső személyt vagy szervezetet bíz meg pályázatkészítéssel, feladata – a műszaki csoportvezető utasítása alapján - : - a rendszeres kapcsolattartás - adatszolgáltatás - egyeztetések. 6. Pályázati támogatással megvalósuló feladat figyelemmel kísérése, koordinálása. 7. Pályázatok nyilvántartása. II. Építéshatósági engedélyezés 1. Közreműködik a közterület felhasználási ügyekben, azokat nyilvántartja. 2. Karbantartja az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartást. III. Közreműködik az ipari igazgatással kapcsolatos feladatok ellátásában, ezen belül: közvilágítás, távhőszolgáltatás, vízelvezetés, szennyvízcsatornázás. IV. Közreműködik a vízelvezetéssel, csapadékvíz elvezetéssel, a települési vízellátással és a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. V. Az Önkormányzat vezetőinek döntését igénylő műszaki szakági feladatok esetén (különös tekintettel a víz, -szennyvízágazatra, valamint környezetvédelemre) közreműködik a döntés előkészítésében és végrehajtásában. VI. Egyéb műszaki jellegű feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Magyarország mindenkori központi költségvetésének rendelkezései és a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata irányadó. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Emelt szintű szakképesítés, • Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés. (II. besorolási osztály) vagy • Felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és település-fejlesztési, vidékfejlesztési felsőfokú szakképesítés. (I. besorolási osztály),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        3 hónap próbaidő kikötéssel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

         közigazgatásban eltöltött jogviszony - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

         műszaki, építésügyi vagy település-üzemeltetési igazgatási területen szerzett szakmai gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

         pályázatokkal kapcsolatos ügyintézésben szerzett szakmai gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megigényléséről („A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”)

        iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata,

        a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint készített fényképes szakmai önéletrajz,

        amennyiben van ilyen, a közigazgatási vagy műszaki/építésügyi/település-üzemeltetési/pályázati területen szerzett szakmai gyakorlatot igazoló okirat(ok) másolata,

        motivációs levél,

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik,

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentmihályi Ferenc jegyző nyújt, a 0668466001 20-as mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MPH/197/2020 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MPH/197/2020, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

        Személyesen: Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Titkársága, Békés megye, 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok elbírálásáról Mezőhegyes Város Jegyzője dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A munkáltató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat eredményéről valamennyi pályázót értesítünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mezohegyes.hu - 2020. január 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezohegyes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések