Állások keresése - aljegyző - Herédi Közös Önkormányzati Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekaljegyző

Herédi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Herédi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (2) bekezdése alapján a jegyző helyettesítése, továbbá törvényességi ellenőrzés, önkormányzati intézményirányítással, hatósági ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése, az általa meghatározott feladatok ellátása. A Herédi Közös Önkormányzati Hivatal Kerekharaszti Kirendeltségének teljes körű koordinálása. Hatósági munkavégzés, képviselő-testületi, bizottsági anyagok előkészítése, végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

        Legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónapos próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet alapján.

        Az aljegyzői munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelések.

        Iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása.

        Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez a pályázati elbírálásra jogosult szervek számára hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozata, hogy a Kttv. 84-85.§ és a 87.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.

        A pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén, vagyonnyilatkozattételi kötelezettségéenk eleget tesz.

        Közigazgatási gyakorlat igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Farkas Andrea jegyző nyújt, a 37/377-009 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HKÖ/6/2020. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HKÖ/6/2020., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Személyesen: dr. Farkas Andrea jegyző, Heves megye, 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a jegyző javaslatára Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes Polgármesterei döntenek. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kerekharaszt Községi Önkormányzat honlapja és hirdető táblája - 2020. január 16.

        Heréd Községi Önkormányzat honlapja és hirdető táblája - 2020. január 16.

        Nagykökényes Községi Önkormányzat honlapja és hirdető táblája - 2020. január 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések