Állások keresése - gazdasági elemző - Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgazdasági elemző

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Hulladékgazdálkodási Árszabályozási Osztály

gazdasági elemző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Ellátandó feladatok:

Részt vesz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjára, és a díj alkalmazásának feltételeire vonatkozó javaslat előkészítésében; részt vesz a hulladékgazdálkodási közszolgáltató díjmegállapításra vonatkozó kérelmének elbírálásában és előkészíti a Hivatal hatáskörébe tartozó esetekben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj előzetes jóváhagyását. Figyelemmel kíséri a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatósági árszabályozásával kapcsolatos problémákat és javaslatokat dolgoz ki ezek kezelési módjaira; értékeli és elemzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók által közölt adatokat, valamint javaslatot tesz az árképzés és áralkalmazás részletes szabályaira. Részt vesz az ideiglenes ellátás díjának vizsgálatához szükséges kötelezően benyújtandó adatok tartalmának és formájának meghatározásában és előkészíti ezen adatok honlapon történő közzétételét; ellenőrzi az hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátása tekintetében az ideiglenes ellátás díjának megfelelőségét, valamint az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető többletköltségek indokoltságát. Véleményével ellátja a kijelölt közérdekű szolgáltató ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető indokolt többletköltségei szerinti igényét, és előkészíti az elnökön keresztül továbbítandó javaslatot az előirányzat kezelőjéhez. Részt vesz az Elemzési és Statisztikai Főosztály részére a Főosztály hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges rendszeres adatszolgáltatások tartalmának meghatározásában és javaslatot tesz az ellenőrzési mechanizmusok kidolgozására; nyilvántartja és vezeti a közszolgáltatók beszámolási kötelezettségével kapcsolatos adatszolgáltatásait; javaslatot dolgoz ki a Hivatal honlapján közzéteendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos adatok és információk tartalmára és formájára és előkészíti ezen adatok honlapon történő közzétételét.Részt vesz a számviteli szétválasztás szabályainak kidolgozásában és a szabályzat évenként történő felülvizsgálatában; figyelemmel kíséri a nemzetközi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás trendjét és annak árszabályozásra gyakorolt hatásait.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Hivatal Közszolgáltatásokért felelős Elnökhelyettes alá tartozó Közszolgáltatások Szabályozási Főosztályának Hulladékgazdálkodási Árszabályozási Osztálya tevékenységéhez kapcsolódó feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény, és a Hivatal hatályos belső rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, - közgazdasági egyetemi diploma,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (minimum: Word, Excel, PowerPoint)

        - érvényes erkölcsi bizonyítvány kiváltásának vállalása, amely azt is igazolja, hogy a pályázó nem áll a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt

        - továbbá a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - műszaki egyetemi diploma

        - statisztikai elemző és matematikai programozó ismeretek

        - a hulladékgazdálkodásban szerzett szakmai tapasztalat

        - közigazgatásban, hatósági munkakörben szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        - precíz, alapos, önálló munkavégzés,

        - az információk bizalmas kezelésére vonatkozó képesség,

        - rugalmas, nyitott, feladatorientált személyiség,

        - határozottság, rendszerszemléletben való gondolkodás,

        - terhelhető, stressz-tűrő, dinamikus személyiség,

        - megbízhatóság és diszkréció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - a Kttv. 45. § (4) bekezdésének megfelelő magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz, mely az alábbi adatköröket tartalmazza:

        a) személyes adatok

        b) betöltött beosztásra, munkakörre

        c) szakmai tapasztalatra

        d) végzettségre, szakképzettségre

        e) készségekre, képességekre, kompetenciákra (nyelvismeretre, számítógép-felhasználói készségekre, járművezetési engedélyre, katonai szolgálatra) vonatkozó adatok;

        - magyar nyelvű motivációs levél

        - végzettséget/szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata

        - nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata (amennyiben van)

        - hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy kötelezettségvállalási nyilatkozat arra, hogy nyertes pályázata esetén a bizonyítványt legkésőbb a kinevezése időpontjáig benyújtja,

        - egyéb, a pályázót bemutató információk (pl. referencia levelek)

        - továbbá a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jogi és Humánpolitikai Főosztály nyújt, a 06-1-459 - 7737 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/15-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági elemző.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/15-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági elemző.

        Elektronikus úton Jogi és Humánpolitikai Főosztály részére a palyazat@mekh.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a palyazat@mekh.hu e-mail címen keresztül. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a HR/15-1/2020 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági elemző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.profession.hu

        www.mekh.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Személyes meghallgatásra azon pályázati feltételeknek megfelelt pályázók kerülnek, akik a pályázati anyagukat határidőn belül hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a munkáltató külön felhívására kell bemutatni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mekh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések