Állások keresése - háziorvos - Tiszagyenda Községi Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekháziorvos

Tiszagyenda Községi Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Háziorvosi Szolgálat Tiszagyenda

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5233 Tiszagyenda, Szent Mihály utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tiszagyenda Községi Önkormányzatánál a vegyes háziorvosi feladatok ellátása, határozatlan időre szóló közalkalmazotti vagy vállalkozói formában, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződés alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. évi kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről szóló igazolás

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pisók István nyújt, a 0656439122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszagyenda Községi Önkormányzata címére történő megküldésével (5233 Tiszagyenda, Szent Mihály utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II.28/2019. , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszagyenda Községi Önkormányzata címére történő megküldésével (5233 Tiszagyenda, Szent Mihály utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II.28/2019., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

        Elektronikus úton Pisók István részére a tgy.phivatal@dunaweb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Pisók István, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5233 Tiszagyenda, Szent Mihály utca 20. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően a pályázókat a pályázat kiírója a Képviselő-testületi ülésen meghallgatja és dönt a háziorvos személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszagyenda.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszagyenda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések