Állások keresése - Gyűjteményszervezési igazgató - Országos Széchényi Könyvtár | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekGyűjteményszervezési igazgató

Országos Széchényi Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Széchényi Könyvtár
Gyűjteményszervezési Igazgatóság

Gyűjteményszervezési igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gyűjteményszervezési Igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek munkájának irányítása és ellenőrzése az SZMSZ-ben leírtak szerint. Az igazgatóság képviselete a vezetői értekezleteken. Főigazgatói megbízás alapján a könyvtár képviselete a szakterületet érintő szakmai kérdésekben. Részvétel az OSZK rövid és hosszú távú terveinek, belső szabályzatainak kidolgozásában és végrehajtásában. A kötelespéldányokkal és nemzetközi kiadvány-azonosítók kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásának felügyelete. A gyűjteményszervezési, állomány-nyilvántartási és feldolgozási munkák koordinálása és felügyelete a könyvtár egészére vonatkozóan. A gyűjtőköri szabályzat, a gyűjteményfejlesztésre, megőrzésre és feldolgozásra vonatkozó szabályzatok karbantartása; e téren a hatályos jogszabályok szerinti működés felügyelete. Részvétel a könyvtár integrált számítógépes rendszerében működő adatbázis és egyéb állományfeltáró és szakbibliográfiai adatbázisok létrehozásában, fejlesztésében és működtetésében. Részvétel a kurrens és retrospektív Magyar Nemzeti Bibliográfia gondozásában, rendszerének hatékony működtetésében; a névtér-építés nemzeti könyvtári munkálatainak koordinálásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Egy idegen nyelv ismerete, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

        Legalább 5 éves vezetői tapasztalat,

        Büntetlen előélet, és annak igazolása három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        Kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység végzése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Könyvtári informatikai rendszerek, programok ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

        végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata

        motivációs levél

        nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10006/2020/HR , valamint a beosztás megnevezését: Gyűjteményszervezési igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10006/2020/HR, valamint a munkakör megnevezését: Gyűjteményszervezési igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. A bizottság véleményét mérlegelve a főigazgató dönt – ha szükséges, a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről és – a vezetői megbízásról, illetve a pályázat eredménytelenségéről. A vezetői megbízáshoz az emberi erőforrás miniszter előzetes egyetértése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OSZK honlapja - 2020. január 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések