Állások keresése - Pénzügyi- Számviteli Osztályvezető - Közép-Pesti Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekPénzügyi- Számviteli Osztályvezető

Közép-Pesti Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közép-Pesti Tankerületi Központ
Pénzügyi- Számviteli Osztály

Pénzügyi- Számviteli Osztályvezető

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 21.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a 3. számú melléklet 66. pontjának megfelelő "Pénzügyi és számviteli feladatkör"

Ellátandó feladatok:

Vezeti és ellenőrzi a szervezeti egység munkáját, és felelős a szervezeti egység feladatainak ellátásáért

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

szervezi és ellenőrzi a szervezeti egység feladatainak végrehajtását, - közreműködés az elemi költségvetés, éves beszámoló és mellékletei készítésében (űrlapok kitöltése, szöveges beszámolóhoz és a könyvvizsgálói anyag összeállításához adatközlés) - adatszolgáltatás a beszámoló, időközi költségvetési jelentés és negyedéves mérlegjelentés készítéséhez, alátámasztásához határidőre - az eredeti és módosított előirányzatok analitikus nyilvántartása valamint az ezekkel összefüggő adatszolgáltatások teljesítése - az időszaki könyvviteli zárlatok szervezése és végrehajtása, a beszámolók összeállítása, - az ERA kódok szabad keretének figyelemmel kísérése, szükség esetén ERA kód rendezése - folyamatosan figyelemmel kíséri a tartozásállomány alakulását.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) Közszolgálati Szabályzat, Cafeteria szabályzat, Munkaidő Szabályzat (rugalmas munkaidő) az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Mérlegképes könyvelő,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 12 § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett regisztrált okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés A pályázónak szerepelnie kell a Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Forrás SQL és/ vagy SAP program ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Legalább 3 teljes év központi költségvetési szervnél, mely alatt beszámoló összeállítása is feladatát képezte Számviteli területen szerzett vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Céltudatosság, felelős döntéshozatal,

        Szervezőkészség, lendületesség,

        Fejlett problémamegoldó képesség,

        Rendszerszintű, innovatív, jövőképben és stratégiákban való gondolkodás,

        Kezdeményezőkészség, csapatmunka iránti elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, egyéb szakképesítést, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata

        motivációs levél

        a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

        erkölcsi bizonyítvány munkakezdéskor

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/198/00188-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi- Számviteli Osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1149 Budapest, Mogyoródi út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/198/00188-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi- Számviteli Osztályvezető.

        Elektronikus úton Lunger Judit igazgatóhelyettes részére a titkarsag.gazd.vez@kptk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések